TM Servis
napište nám mapa stránek
visual_top
Grafika - Design - WebIT a Data ServisImport EZSEvent management
Novinky Reference

BEZPEČNOST IT

ZABEZPEČTE FIREMNÍ SÍŤ

Kvalitní zabezpečení celé firemní infrastruktury je v současné době již nezbytností.Riziko napadení dat je poměrně velké. Bezpečnost celé sítě je proto potřeba řešit komplexně s využitím moderních technologií pro analýzu a monitoring a dalších souvisejících prvků. Jedině správně zvolená kombinace všech těchto prostředků může zajistit ochranu pro cenná data.

BEZPEČNOSTNÍ AUDIT

Nejdůležitější a zároveň nejdražší částí informačních systémů jsou data. Jejich ochrana prostřednictvím zálohování je prvotním zájmem, nicméně význam zálohování nesmí být přeceňován.

Informace uložené v elektronické formě přináší vedle řady výhod také řadu hrozeb. Obrana proti těmto hrozbám představuje nemalé náklady, proto je důležité provést expertní vyhodnocení současného stavu, aby tato obrana byla prováděna přiměřeně k aktuálním hrozbám. Je také potřeba posoudit, zda není možné zajistit stejnou nebo dokonce lepší ochranu informací efektivněji, tedy méně pracně a s nižšími náklady. Na takovéto otázky odpovídá bezpečnostní audit.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

V oblasti informačních technologií vše souvisí se vším. Informační systém potřebuje počítačovou síť, kvalitní webové prezentace zase potřebují propojení na informační systém. Činnost naší firmy pokrývá všechny tyto oblasti. Dokážeme tak zabezpečit kompletní dodávky, což přináší výhodu „sladěnosti“ jednotlivých částí IT a funkčnost celku.